Ogłoszenia

Data ogłoszenia
Typ ogłoszenia
Nazwa zadania
Treść ogłoszenia
Link do SIWZ
30 marca 2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu „Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa.”

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100448&rok=2012-03-30 http://specyfikacje.bobowa.pl/przetarg-efs-2012.zip
4 marca 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Decyduję o sobie - myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=36594&rok=2011-03-04 http://specyfikacje.bobowa.pl/efs2011.zip
19 maja 2010 OGŁOSZENIE O ZMAÓWIENIU Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Decyduję o sobie - myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=128625&rok=2010-05-19 http://specyfikacje.bobowa.pl/efs2010-2.zip
28 kwietnia 2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Decyduję o sobie - myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=102551&rok=2010-04-28 http://specyfikacje.bobowa.pl/efs2010.zip

Poprawiony (poniedziałek, 02 kwietnia 2012 05:52)