WAŻNA INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje Uczestników/Uczestniczki projektu Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa”, że do 10 marca 2012 r. należy składać wymagane dokumenty celem uzyskania pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

W II kwartale realizacji projektu wymagane dokumenty należy składać do 10 czerwca 2012 r.

Poprawiony (piątek, 01 czerwca 2012 09:52)