Podsumowanie projektu za 2011 rok

W 2011 r. Gmina Bobowa realizowała projekt pod nazwą „Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków unijnych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyróżniamy 10 priorytetów przy pomocy, których jest realizowany niniejszy program. Nasz projekt jest realizowany w ramach priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Narzędziami służącymi do realizacji projektu w poddziałaniu 7.1.1 w zakresie rozwoju form aktywnej integracji są:

1)      kontrakt socjalny,

2)      program aktywności lokalnej,

3)      program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Nasz projekt jest realizowany za pomocą kontraktu socjalnego w związku z czym obowiązkowa jest realizacja „ścieżki reintegracji” przez uczestników projektu obejmującej, co najmniej trzy
z instrumentów aktywnej integracji, które podzielone są na cztery grupy:

1)      instrumenty aktywizacji zawodowej,

2)      instrumenty aktywizacji edukacyjnej (organizujemy szkolenia zawodowe)

3)      instrumenty aktywizacji zdrowotnej (organizujemy warsztaty psychologiczne)

4)      instrumenty aktywizacji społecznej (organizujemy trening kompetencji i umiejętności społecznych).

W 2011 r. zrekrutowano 42 osoby do udziału projekcie, z czego 6 osób zrezygnowało
w uczestnictwie w związku z czym ponownie zostało zrekrutowane 6 osób.  W 2011 roku 36 Uczestników/Uczestniczki w pełni przeszło ścieżkę reintegracji natomiast 6 osób które zostały zrekrutowane w późniejszym terminie pozostają w projekcie celem przejścia całej ścieżki reintegracji.

W 2011 r. zostały zorganizowane:

1)      Warsztaty psychologiczne – dla 42 uczestników i uczestniczek

2)      Trening kompetencji i umiejętności społecznych – dla 42 uczestników i uczestniczek

3)      Kurs prawa jazdy kat. C – dla 5 uczestników

4)      Kurs operator koparko-ładowarki kl. III – dla 9 uczestników

5)      Kurs pod nazwą „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i terminali płatniczych” - dla 22 uczestniczek

6)      Kurs pod nazwą „Mała księgowość”- dla 4 uczestniczek

7)      Kurs pod nazwą „Spawacz spoin pachwinowych i czołowych metodą MAG 135”-
dla 2 uczestników.