SPOTKANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „DECYDUJĘ O SOBIE – MYŚLĘ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOWA”.

Bobowa, dnia 30.11.2011 r.

Uczestnicy spotkania: Kierownik OPS: Agnieszka Wypych

Koordynator projektu: Małgorzata Rodak

Specjalista ds. Rozliczeń: Dorota Głąb

Pracownicy socjalni:   Maria Migacz

Beata Kopczyńska

Wiesława Magiera

Beata Szafraniec

Jadwiga Kmak

Podsumowano realizację zadań w miesiącu listopadzie 2011 r.

 

Pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali podpisane kontrakty socjalne oraz udzielali bieżącej pomocy BO.

Aktualizacja informacji stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Przesłanie formularza zmian do wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęcie przez Uczestników/Uczestniczki projektu indywidualnych konsultacji
z psychologiem w ramach Warsztatów psychologicznych.