WAŻNA INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje Uczestników/Uczestniczki projektu Decyduję
o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa”, że do 10 czerwca 2011 r. należy składać wymagane dokumenty celem uzyskania pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych
z uczestnictwem w projekcie.