NOWOCZESNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH, KOMPUTERA I TERMINALI PŁATNICZYCH

W dniach od 04.05.2011 do 26.05.2011 odbył się kurs pod nazwą „Nowoczesny sprzedawca
z obsługą kas fiskalnych, komputera i terminali płatniczych” dla 22 Uczestniczek projektu
w ramach zadania Aktywna integracja. Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu sprzedawca.

Końcowy egzamin Uczestniczki projektu zaliczyły otrzymując tym samym zaświadczenie oraz stosowne certyfikaty.

Zajęcia prowadzone były przez: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu.