Liczby na 2011 roku

W ramach realizacji projektu przez OPS w Bobowej pn. „Decyduję o osobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa” na 2011 r. zostało zrekrutowane 42 osoby w tym 26 kobiet i 16 mężczyzn.

Planowane jest skierowanie :

- 42  uczestniczek/uczestników pn. Warsztaty psychologiczne,

- 42 uczestniczek/uczestników pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- 2 uczestników na kurs pn. „Spawacz spoin pachwinowych i czołowych metodą Mag 135”,

- 4 uczestniczki na kur pn. „Mała księgowość”,

- 22 uczestniczki na kurs pn. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera i terminali płatniczych”

- 1 uczestnik na kurs pn. „Operator koparki jednonaczyniowej kl. II”,

- 8 uczestników na kurs pn. „Operator koparko-ładowarki kl. III”,

- 5 uczestników na kurs prawa jazdy kat.C.